KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
Last updated: 05.25.2022
KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ
ADLER ISI YALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. ("ADLER-HİS") olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.


1. İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz ADLER ISI YALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. tarafından KVKK'nın 4.2. maddesinde öngörülen;

i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
ii. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
iv. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
vi. ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.


A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (kamera kayıtları), açık rıza alınarak işlenecek verileriniz (ateş ölçüm sonuçları, HES Kodu);
info@adler-his.com
Çerkeşli OSB İMES Mahallesi 20.Cadde No:6, 41455 Dilovası/Kocaeli
Mail:
Adres:
ADLER ISI YALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Veri Sorumlusu:
Iletişim Formu Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ADLER ISI YALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-mail kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu formun mesaj kısmında paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır.

Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK'nın 5. maddesinde yer alan "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" ve "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre, Çerkeşli OSB İMES Mahallesi 20.Cadde No:6, 41455 Dilovası/Kocaeli adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@adler-his.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.
C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);
B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin(bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri (telefon numarası, e-posta adresiniz);
D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;
F. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;
2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.


3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?


Kişisel verileriniz, ADLER ISI YALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK'nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
iii. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
iv. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
v. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


4. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


5. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

ADLER ISIYALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.


6. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK'nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi ADLER ISI YALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.'ye ait "www.adler-his.com" adresinde yer alan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Formu" aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.
E. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
letişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
a.
b.
c.
d.
e.
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
talep/şikayetlerin takibi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.
a.
b.
c.
ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
salgın hastalıklarla mücadele yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
a.
b.
c.
d.
mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
letişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
a.
b.

c.
ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
salgın hastalıklarla mücadele yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
a.

b.


c.
ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
salgın hastalıklarla mücadele yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
a.

b.
c.

d.

e.
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
talep/şikayetlerin takibi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
letişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
a.

b.

c.
d.
mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

i.
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.